Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (Work From Home) hingga 29 mei 2020.